Shari'a i dagligdagen. Tyske sufiers liv med islam

Søren Chr. Lassen

Resumé


Det synes overflødigt at nævne, at diskussionen om, hvorvidt den islamiske shari'a kan forenes med dansk eller europæisk livsform, er særdeles aktuel i Danmark. Synspunkter som at shari'a pr. definition står i modsætning til europæisk kultur, demokrati, livsform, sekularisme, osv., florerer her i landet. Hele denne diskussion stammer i høj grad fra en rigid opfattelse af ’shari'a-loven’, nemlig som en uforanderlig og kontekstløs størrelse, der mere eller mindre dikterer muslimers handlen. Lidt populært kan man sige, at fundamentalister inden for og uden for islam her tager hinanden i hånden og konstruerer en essentialistisk islam, der er autonom og styrende for alle praktiserende muslimer. Det giver en langt bedre forståelse at se også den angiveligt uforanderlige shari'a som en ramme, inden for hvilken der er rig mulighed for fortolkninger og modsatrettede positioner. De polemiske og abstrakte fremstillinger af shari'a bør komplementeres med konkrete undersøgelser af, hvordan shari'a kan praktiseres i et sekulariseret vestligt samfund. Af særlig interesse er det, hvordan det kan være muligt for europæiske konvertitter til islam at forene en efterfølgelse af shari'a med et såkaldt normalt liv i samfundet, dvs. ikke afsondret i religiøse eller etniske parallelsamfund. Denne artikel vil give nogle eksempler på, hvordan shari'a kan leves i dagligdagen blandt europæiske konvertitter. Eksemplet er hentet fra Tyskland, hvor bygningsingeniører i München, læger i Berlin, kontorfuldmægtige i Hamburg og gymnasieelever i flere tyske byer, alle lever deres liv i overensstemmelse med den malikitiske retstradition. Disse muslimske tyskere tilhører sufibevægelsen Tariqa Burhaniya, der stammer fra Sudan og nu er repræsenteret i en række lande verden over.

Nøgleord


islam; sufisme; shari'a; hverdag; tyskland; konversion

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/tifo.v2i1.24542

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.


Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK