Johannes Pedersen og dansk islamforskning i mellemkrigstiden

Jørgen Bæk Simonsen

Resumé


Artiklen vil med udgangspunkt i Johannes Pedersens efterladte pa- pirer dokumentere, hvorledes en forskerkarriere, oprindeligt planlagt til studiet af Det Gamle Testamente, gennem studieophold hos flere af Europas førende orientalister i årene mellem 1909 og 1912 endte ud med være rettet mod det arabiske og islam. 


Nøgleord


Johannes Pedersen; Mellemkrigstiden; islamforskning; Det Gamle Testamente

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24879

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.