Fra Odense til Mekka og Paradis: Rising muslimske gravplads som heterotopi

Helle Lykke Nielsen

Resumé


Muslimske gravpladser i Danmark er ikke blot et sted, hvor muslimer skaffer sig af med deres døde efter islamiske forskrifter, de udfylder også andre funktioner. Ved hjælp af Foucaults begreb heterotopi analyseres den muslimske gravplads på Risingskirkegård i Odense i et rumligt og socialt perspektiv, og det konkluderes, at gravpladsen fungerer som et univers, der knytter mange forskellige rum og fællesskaber sammen, samt at islamisk gravkultur i Danmark er under forandring. Derved bliver gravpladsen et vigtigt rum til at forstå relationer mellem levende og døde, som ikke uden videre lader sig materialisere sprogligt eller visuelt. 


Nøgleord


Muslimske gravpladser; Risingskirkegård; Odense; heterotopi; fællesskaber; individualisering

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24882

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.