(U)synlighed og den muslimske anden: Narrativer om flugt og religiøs identitet blandt irakiske kristne i Danmark

Sara Lei Sparre

Resumé


Denne artikel belyser religiøs identitet og muslimske-kristne relationer blandt irakiske kristne i Danmark. I de irakiske kristnes narrativer om flugt og mødet med Danmark er der en konstant svingning mellem dels opnåelse af tryghed, lige rettigheder og religiøs frihed og dels minorisering pga. oplevelser af at blive gjort usynlige som kristne og synlige som muslimer. Jeg argumenterer for, at de irakiske kristne fortolker og navigerer i disse oplevelser af minorisering og (u)synlighed ved at genskrive deres narrativer om flugt og forfølgelse og således også forholdet til den muslimske anden. 


Nøgleord


Irakiske kristne flygtninge; muslim- ske-kristne relationer; religiøs identitet; narrativer; (u)synlighed; Danmark

Fuld tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7146/tifo.v10i1.24884

Refbacks (eksterne referencer)

  • Der er p.t. ingen refbacks.