Søg


Sorter efter:     
 
Nummer Titel
 
Årg. 2, Nr. 1 (2007): Hverdagsislam Religiøsitet, identifikation og diskrimination – faktorer i en muslims hverdag i Danmark? Resumé  PDF  lignende dokumenter
Afsar Azadeh
"... en anden region, tilpasser deres religiøsitet til destinationsregionens (van Tubergen 2006: 4, Smith ..."
 
Årg. 2, Nr. 1 (2007): Hverdagsislam ”Muslim allerførst” - om religiøsitet og diasporiske selvkonstruktioner Resumé  PDF  lignende dokumenter
Iram Khawaja
"... relationer og intersektionalitet. Der ses nærmere på to overordnede tendenser: 1. Positionering som ..."
 
Årg. 8, Nr. 2 (2014): Muslimske børn i den "sekulære" danske folkeskole Hverdagens religiøsitet i og udenfor skolen: Om kirker, nisser og bedetæpper Resumé  PDF  lignende dokumenter
Iram Khawaja
 
Årg. 10, Nr. 1 (2016): Dansk islamforskning anno 2016 Hvordan forskes der i islam på Roskilde Universitet? Resumé  PDF  lignende dokumenter
Lise Paulsen Galal
"... . Til gengæld er der både forskere, forsk- ningsmiljøer og forskningsprojekter, der enten beskæftiger ..."
 
Årg. 1, Nr. 1 (2006): Danske koranstudier En meget kort introduktion til koranforskning Resumé  PDF  lignende dokumenter
Thomas Hoffmann
"... islamologer og arabister har på et eller andet tidspunkt i deres karriere gransket dette kanoniske ..."
 
Årg. 1, Nr. 1 (2006): Danske koranstudier Hvordan tjente de koranske hedninge til livets ophold? Resumé  PDF  lignende dokumenter
Patricia Crone
"... budbringeren Muhammad prædikede for, tjente til livets ophold. Den viser, at Koranen beskriver dem som ..."
 
Årg. 9, Nr. 2 (2015): Negotiations of Muslim-Christian relations Muslim-kristen relationer til forhandling – Negotiations of Muslim-Christian Relations Resumé  lignende dokumenter
Lise Paulsen Galal
"... . For eksempel kommer det til at betyde, at kategorien muslim får tilskrevet vanskeligheder, der ..."
 
Årg. 3, Nr. 1 (2008): Islam & institutioner Konvertering til islam i danske fængsler - vejen ud af kriminalitet eller ind i radikalisering? Resumé  PDF  lignende dokumenter
Jon Alix Olsen
"... konstruerer deres identitet og deres tilknytning til visse grupper ved retorisk at distancere sig selv fra ..."
 
Årg. 10, Nr. 1 (2016): Dansk islamforskning anno 2016 Fra Odense til Mekka og Paradis: Rising muslimske gravplads som heterotopi Resumé  PDF  lignende dokumenter
Helle Lykke Nielsen
"... Muslimske gravpladser i Danmark er ikke blot et sted, hvor muslimer skaffer sig af med deres ..."
 
Årg. 2, Nr. 1 (2007): Hverdagsislam At blive muslim: krop og ritualisering Resumé  PDF  lignende dokumenter
Kate Østergaard
"... konvertitterne er der en tendens til, at også hverdagslivet ritualiseres og til at stille nye spørgsmål til ..."
 
Årg. 3, Nr. 3 (2008): Islam, muslimer & uddannelse Svinekød, shorts og ballade. Børns forståelse af den danske og den muslimske identitet i skolen Resumé  PDF  lignende dokumenter
Laura Gilliam
"... kendetegn. Dette bidrager til deres oplevelse af, at de ikke kan blive danske, men betyder også, at ballade ..."
 
Årg. 3, Nr. 3 (2008): Islam, muslimer & uddannelse Formål for muslimske friskoler i Danmark - udviklinger i formålserklæringer og vedtægter i danske friskoler for muslimske børn Resumé  PDF  lignende dokumenter
Tallat Shakoor
"... perioden 1980 til 2005, og finder at der er sket en udvikling i, hvorledes skolernes islamiske grundlag ..."
 
Årg. 3, Nr. 3 (2008): Islam, muslimer & uddannelse Korstog og islam i gymnasiet: Historien om tilblivelsen af en undervisningsbog Resumé  PDF  lignende dokumenter
Lars Peter Visti Hansen
"... , står begrebet kulturmøde centralt i historiebekendtgørelsen, men det er et begreb, der kan komme til at ..."
 
Årg. 1, Nr. 1 (2006): Danske koranstudier Kritisk læsning af Koranen i muslimsk optik Resumé  PDF  lignende dokumenter
Dorthe Maria Kodal
"... humane faktor i medieringen af det guddommelige budskab, men forskerne er forskellige i forhold til deres ..."
 
Årg. 9, Nr. 2 (2015): Negotiations of Muslim-Christian relations Dialogens arrangement: Når muslimer og kristne mødes Resumé  PDF  lignende dokumenter
Lise Paulsen Galal
"... Denne artikel sætter fokus på religionsdialogen som et arrangeret kulturmøde, der har til formål at ..."
 
Årg. 1, Nr. 1 (2006): Danske koranstudier Introduktion Resumé  lignende dokumenter
Inge Liengaard
"... dansk islamforskning. Vi håber naturligvis, at tidsskriftet vil bidrage til dette. De forskere, der er ..."
 
Årg. 3, Nr. 1 (2008): Islam & institutioner Introduktion. Islam & institutioner Resumé  PDF  lignende dokumenter
Brian Arly Jacobsen
"... relation til muslimer, islam og muslimske fællesskaber i Danmark. Temanummerets titel antyder, at det er ..."
 
Årg. 4, Nr. 2 (2010): Islam og minoriteter Muslimske interesseorganisationers samarbejde med Integrationsministeriet Resumé  PDF  lignende dokumenter
Iben Helqvist
"... væsentlige udfordringer i deres forsøg på at etablere sig som samtalepartnere for embedsmænd og politikere ..."
 
Årg. 4, Nr. 2 (2010): Islam og minoriteter Introduktion: Muslim og minoritet Resumé  PDF  lignende dokumenter
Lise Paulsen Galal, Monique Hocke, Iram Khawaja
"... emne til debat, siden profeten Muhammed udvandrede eller flygtede fra Mekka til Medina for dér at leve ..."
 
Årg. 2, Nr. 1 (2007): Hverdagsislam Indledning Resumé  PDF  lignende dokumenter
Birgitte Schepelern Johansen
"... Kære læser, Velkommen til dette andet nummer af Tidsskrift for islamforskning! Tidsskrift for ..."
 
Årg. 10, Nr. 1 (2016): Dansk islamforskning anno 2016 Moskeer i Danmark som aktører i det islamiske felt: Teoretiske og metodiske overvejelser Resumé  PDF  lignende dokumenter
Lene Kühle
"... I stedet for et abstract er her artiklens første side: Der er enighed om, at moskeerne er ..."
 
Årg. 8, Nr. 2 (2014): Muslimske børn i den "sekulære" danske folkeskole Muslimske børn i den ’sekulære’ danske folkeskole Resumé  PDF  lignende dokumenter
Laura Gilliam, Lene Kühle
"... folkeskole har muslimsk baggrund. Selvom et voksende antal af deres forældre vælger at sætte deres børn i ..."
 
Årg. 10, Nr. 1 (2016): Dansk islamforskning anno 2016 Indedning: Islam, muslimer og forskningen Resumé  PDF  lignende dokumenter
Lise Paulsen Galal, Garbi Schmidt
"... af Statens Humanistiske Forskningsråd, der udbød forskningsmidler til studier af muslimske ..."
 
Årg. 3, Nr. 3 (2008): Islam, muslimer & uddannelse Hoffmann, Thomas: The Poetic Qur'ân: Studies on Qur'ânic Poeticity. Hartmut Bobzin och Angelika Neuwirth (red.): Diskurse der Arabistik, Band 12. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2007. 192 s.  PDF  lignende dokumenter
Philip Halldén
 
Årg. 10, Nr. 1 (2016): Dansk islamforskning anno 2016 Islamforskning og islamiske studier på Københavns Universitet Resumé  PDF  lignende dokumenter
Niels Valdemar Vinding
"... . Siden Muhammedkrisens klimaks i begyndelsen af 2006 til nu har islamforskningen på Københavns ..."
 
1 - 25 af 70 elementer 1 2 3 > >> 

Hjælp til søgning:

  • Søgningen behandler store og små bogstaver ens
  • De mest almindelige ord bliver ignoreret i søgningen
  • Artikler der indeholder nogle af søgeordene bliver returneret. (dvs., ELLER er indforstået)
  • Hvis et søgeord skal være tilstede, tilføj et + foran ordet; f.eks., +journal +access scholarly academic
  • Sammensæt flere ord med AND hvis du skal finde artikler med alle søgetermer; f.eks., education AND research
  • Du kan udelukke materialer, der indeholder bestemte enkeltord eller sammensatte begreber ved at tilføje et - eller NOT; f.eks., online -politics or online NOT politics
  • Søger du efter et sammensat begreb, skal du sætte det i citationstegn, dvs. du søger efter den eksakte søgestreng, f.eks "open access publishing".
  • Brug parentes for at lave mere kompleks søgninger; f.eks., archive ((journal AND conference) NOT theses)
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK