[1]
Riexinger, M. 2019. Gammelt had eller nutidskonflikter? Et moyenne durée-perspektiv på aktuelle sekteriske konflikter. Tidsskrift for Islamforskning. 13, 1 (jan. 2019), 87–111. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v13i1.112227.