[1]
Daverkosen, D. 2019. “Meet my brain”. Tidsskrift for Islamforskning. 13, 2 (dec. 2019), 38-58. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117768.