[1]
Jacobsen, B., Daverkosen, D. og Larsen, L. 2019. De stille moskeĢer og kirkeklokkernes genklang. Tidsskrift for Islamforskning. 13, 2 (dec. 2019), 59-76. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117769.