[1]
Kristensen, A. 2019. Politisk islam under AKP. Tidsskrift for Islamforskning. 13, 2 (dec. 2019), 99-116. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117771.