[1]
Larsen, J.F. and Jensen, S.Q. 2022. Radikaliseringens religiøse dimensioner : Religiøse følelser, hverdagsliv og islamistiske radikaliseringsprocesser. Scandinavian Journal of Islamic Studies. 16, 1 (May 2022). DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132556.