[1]
Jørgensen, K.E. 2022. Danske fremmedkrigeres tilslutning til Islamisk Stat og al-Qaeda: Vidneudsagn fra fire pårørende. Tidsskrift for Islamforskning. 16, 1 (maj 2022). DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132558.