[1]
Svensson, J. 2022. Mönster i rappakaljan: Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska. Tidsskrift for Islamforskning. 16, 1 (maj 2022). DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132561.