[1]
Svensson, J. 2022. Mönster i rappakaljan: Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska. Scandinavian Journal of Islamic Studies. 16, 1 (May 2022). DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132561.