[1]
Wammen, M.L. 2008. ”Er arabere også muslimer?” – fra revolutionær til national dannelse i persiskundervisningen i den iranske grundskole. Tidsskrift for Islamforskning. 3, 3 (nov. 2008), 86-101. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v3i3.24576.