[1]
Klausen, J. 2008. Garbi Schmidt: Muslim i Danmark - muslim i verden. En analyse af muslimske ungdomsforeninger og muslimsk identitet i årene op til Muhammad-krisen. Uppsala: Swedish Science Press, Universitetstryckeriet, 2007 – 141 s. Tidsskrift for Islamforskning. 3, 3 (nov. 2008), 111-113. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v3i3.24580.