[1]
Hvenegård-Lassen, K. 2010. Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 sider. Tidsskrift for Islamforskning. 4, 2 (sep. 2010), 123-125. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v4i2.24602.