[1]
Lyme, R. 2016. Hizb’allahs råderum i transnationale shia islamiske magtstrukturer. Tidsskrift for Islamforskning. 5, 1 (dec. 2016), 31-61. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.25000.