[1]
Lyme, R.F. 2016. Hizb’allahs råderum i transnationale shia islamiske magtstrukturer. Scandinavian Journal of Islamic Studies. 5, 1 (Dec. 2016), 31–61. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.25000.