[1]
Mårtensson, U. 2014. Harakî Salafism in Norway: ‘The Saved Sect’ Hugs the Infidels. Tidsskrift for Islamforskning. 8, 1 (feb. 2014), 190-222. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v8i1.25328.