[1]
Galal, L.P. 2017. Muslim-kristen relationer til forhandling – Negotiations of Muslim-Christian Relations. Scandinavian Journal of Islamic Studies. 9, 2 (Feb. 2017), 1–3. DOI:https://doi.org/10.7146/tifo.v9i2.25349.