(1)
Galal, E. Med bønnens Kraft: Et Islamisk Og Kristent Arabisk Perspektiv På Covid-19. TIFO 2021, 15.