(1)
Larsen, J. F.; Jensen, S. Q. Radikaliseringens religiøse Dimensioner : Religiøse følelser, Hverdagsliv Og Islamistiske Radikaliseringsprocesser. TIFO 2022, 16.