(1)
Svensson, J. Mönster I Rappakaljan: Ett Test Med Datorassisterad, Urvalsgenererande fjärrläsning Av Automatiskt Transkriberade Salafistiska Predikningar På Svenska. TIFO 2022, 16.