(1)
Dohn, A. Ibrahim På Ramadan-Tv: Hverken jøde, Kristen Eller Militant Idolknuser. TIFO 2023, 17, 184-214.