Christensen, T. (2017). Forord. Tidsskrift for Islamforskning, 11(1), 4-5. https://doi.org/10.7146/tifo.v11i1.102864