Sedgwick, M. (2017). Eclectic Sufism in the Contemporary Arab World. Tidsskrift for Islamforskning, 11(1), 65-82. https://doi.org/10.7146/tifo.v11i1.102873