Sinclair, K. (2017). Er klinisk psykologi brugbart, sheikh?. Tidsskrift for Islamforskning, 11(1), 83-98. https://doi.org/10.7146/tifo.v11i1.102874