Aae, B. (2018). A Short History of Jihadism Studies. Tidsskrift for Islamforskning, 12(1), 78-105. https://doi.org/10.7146/tifo.v12i1.109127