Stjernholm, S. (2018). Recension av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Lena Wenner, Röster om hajj. Tidsskrift for Islamforskning, 12(1), 134-136. https://doi.org/10.7146/tifo.v12i1.109129