Riexinger, M. (2019). Gammelt had eller nutidskonflikter? Et moyenne durée-perspektiv på aktuelle sekteriske konflikter. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 13(1), 87–111. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i1.112227