Fibiger, T., & Jacobsen, B. A. (2019). Forord: Nye tendenser i studiet af islam i Europa og Danmark. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 13(2), 4–8. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117766