Daverkosen, D. (2019). “Meet my brain”. Tidsskrift for Islamforskning, 13(2), 38-58. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117768