Kristensen, A. (2019). Politisk islam under AKP. Tidsskrift for Islamforskning, 13(2), 99-116. https://doi.org/10.7146/tifo.v13i2.117771