Fibiger, T., & Galal, E. (2021). Medier, diaspora og religion. Tidsskrift for Islamforskning, 14(1), 4-8. https://doi.org/10.7146/tifo.v14i1.124744