Nielsen, H. (2021). What’s in a name? Danske moskeer i et onomastisk perspektiv. Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies), 15(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v15i1.125316