Larsen, J. F., & Jensen, S. Q. (2022). Radikaliseringens religiøse dimensioner : Religiøse følelser, hverdagsliv og islamistiske radikaliseringsprocesser. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132556