Jørgensen, K. E. (2022). Danske fremmedkrigeres tilslutning til Islamisk Stat og al-Qaeda: Vidneudsagn fra fire pårørende. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132558