Svensson, J. (2022). Mönster i rappakaljan: Ett test med datorassisterad, urvalsgenererande fjärrläsning av automatiskt transkriberade salafistiska predikningar på svenska. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(1). https://doi.org/10.7146/tifo.v16i1.132561