Eggen, N. S. (2022). Vei, norm, lovsystem, etisk fundament eller læren om det gode liv? Shariabegrepet i Skandinavia. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 16(2), 21–48. https://doi.org/10.7146/tifo.v16i2.134822