Eriksen, E.-A. V. (2023). Muslimske Kvinners Forhold til Islamske Kilder og Autoritet i Trondheim. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(1), 155–173. https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137284