Dohn, A. (2023). Ibrahim på ramadan-tv: Hverken jøde, kristen eller militant idolknuser. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(2), 184–214. https://doi.org/10.7146/tifo.v17i2.142490