Johansen, B. (2007). Indledning. Tidsskrift for Islamforskning, 2(1), 1. https://doi.org/10.7146/tifo.v2i1.24541