Possing, D. H. (2008). Philip Halldén: Jihad-orienterad salafism på internet, Universitetstryckeriet: Uppsala, 2007, 106 sider. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 3(2), 71–72. https://doi.org/10.7146/tifo.v3i2.24569