Lyme, R. (2016). Hizb’allahs råderum i transnationale shia islamiske magtstrukturer. Tidsskrift for Islamforskning, 5(1), 31-61. https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.25000