Lyme, R. F. (2016). Hizb’allahs råderum i transnationale shia islamiske magtstrukturer. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 5(1), 31–61. https://doi.org/10.7146/tifo.v5i1.25000