Mathiesen, K. (2017). I lære som Allahs ven: Selvets renselse på et islamisk universitet i Yemen. Tidsskrift for Islamforskning, 7(2), 39–80. https://doi.org/10.7146/tifo.v7i2.25318