STJERNHOLM, S. Recension av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott och Lena Wenner, Röster om hajj. Tidsskrift for Islamforskning, v. 12, n. 1, p. 134-136, 16 sep. 2018.