NIELSEN, H. What’s in a name? Danske moskeer i et onomastisk perspektiv. Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian Journal of Islamic Studies), v. 15, n. 1, 9 mar. 2021.