HVENEGÅRD-LASSEN, K. Lasse Koefoed & Kirsten Simonsen: ”Den fremmede”, byen og nationen – om livet som etnisk minoritet. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 2009, 265 sider. Tidsskrift for Islamforskning, v. 4, n. 2, p. 123-125, 24 sep. 2010.