Mex-Jørgensen, Line. 2017. “Den Egyptiske Revolution 2011 Og Det Gode Liv – En Analyse Af Slogans Og Sange”. Scandinavian Journal of Islamic Studies 11 (1):48-64. https://doi.org/10.7146/tifo.v11i1.102872.