Stjernholm, Simon. 2018. “Recension Av Klas Grinell, Göran Larsson, Maria Löfdahl, Fredrik Skott Och Lena Wenner, Röster Om Hajj”. Tidsskrift for Islamforskning 12 (1), 134-36. https://doi.org/10.7146/tifo.v12i1.109129.